Wśród naszych nowych kursów fantastyczne warsztaty dotykające niezwykle subtelnych tematów – emocji dzieci.

 

DLACZEGO AKADEMIA JA?

“Programy, które Państwu proponujemy są odpowiedzią na potrzeby rynku:
Rodzice poszukują sposobów wychowania wspierających dzieci w pełnym i prawidłowym rozwoju, mają oni coraz większą wiedzę, na co wpływ ma większa dostępność materiałów edukacyjnych w postaci różnych publikacji. Wraz z rosnącą wiedzą, rosną ich oczekiwania odnośnie przedszkola, szkoły i zajęć dodatkowych;
Nauczyciele i szkoły zauważają rosnące problemy wychowawcze – kolejne roczniki definiowane są jako „coraz trudniejsze”, co objawia się brakami w prawidłowym funkcjonowaniu w grupie i adekwatnym radzeniu sobie z emocjami. Rodzice często oczekują, że to przedszkole czy szkoła nauczy ich dzieci właściwego wejścia w kolejny etap rozwojowy;�
Pracodawcy poszukują młodych pracowników, którzy będą czuli się odpowiedzialni za powierzone działania, będą potrafili pracować w grupie i świadomie podejmować decyzje, tymczasem narzekają, że wielu młodych wchodzących na rynek to jeszcze nieodpowiedzialne dzieci, które nie potrafią adekwatnie ocenić swoich kompetencji;�
Lekarze alarmują, że depresja jest aktualnie na 4 miejscu wśród najbardziej powszechnych chorób, w Polsce cierpi na nią aż 1,5 mln osób, prognozowane jest, że w 2020 roku wysunie się ona na niechlubną drugą pozycję. Nie omija ona również dzieci i młodzieży, aż 11% osiemnastolatków ma depresję! Zbudowanie w dziecku poczucia własnej wartości i świadomości swoich emocji, a także konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów wpływa pozytywnie na jego zdrowie psychiczne”.

PROGRAM „Oto JA“ 

Program jest doskonałym wsparciem rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci.

Pomoc dzieciom w odnalezieniu się z sobą samym, swoim ciałem, ze swoimi emocjami w świecie, który je otacza.

Zajęcia dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci, prowadzone w dwóch grupach wiekowych przez licencjonowanych trenerów.

Systemowe podejście do rozwoju rodziny.


Cykl 30 spotkań 1 raz w tygodniu w stałych grupach.

Nasz autorski program „Oto JA” skierowany jest do dzieci najmłodszych: 
„Pudełko talentów” – dzieci 3-4 letnie 
„Podróż”- dzieci 5-6 letnie
„Oto JA” uczy dzieci, jak odnaleźć się ze sobą samym, swoim ciałem, ze swoimi emocjami w świecie, który je otacza. Program zaczyna uczyć interakcji i czytania zachowań społecznych, by finalnie rozwijać stabilne poczucie własnej wartości i umiejętność kooperacji. Najmłodszych w tej drodze wspiera Stworek JA, towarzyszy im w rozwoju i prowadzi przez zawiłe meandry emocji.

PROGRAM „JA czyli KTO?” 

Program pokazuje dzieciom ich “nową starą” odsłonę. Już trochę osadzone w sobie zdążyły się oswoić ze sobą, zmierzyć się z rzeczywistością i odnaleźć w niej. 
W tym czasie biologia płata im figla i ciało zaczyna się zmieniać, a emocje szaleją. Dzieci znowu szukają siebie, swojej tożsamości, a co dla nich najtrudniejsze – często w innym, mniej sprzyjającym otoczeniu. Rodzice i nauczyciele mówią o tych dzieciach: „ciągle gada” „wiecznie dyskutuje”, „emocje w nim hulają”, więc program uczy jak rozwiązywać konflikty, a także być asertywnym, dbać o swoje i cudze granice.

„JA czyli kto?” – dedykowany jest dzieciom:
• “JA” – klasy 1-2
• “TY” – klasy 3-5
„MY” – klasy 6-8

Cykl 30 spotkań 1 raz w tygodniu w stałych grupach.