ENTER

Enter (10-11 lat)


Enter 1

Program zajęć grupy Enter 1 oparty jest o edukacyjne środowiska programistyczne. Dzieci podczas nauki poznająpodstawy programowania. Wykorzystujemy zarówno środowiska blokowe, jak i tekstowe.Głównym elementem naszych zajęć jest praca w środowisku Small Basic, które jest doskonałym narzędziem edukacyjnym, pozwalającym na zapoznanie się z podstawowymi instrukcjami programistycznymi. Dzieci zdobywająwiedzę poprzez tworzenie gier. Te stworzone wśrodowisku Small Basic – dzieci mogą uruchomić na ekranach komputerów. Nie jest to jednak jedyna atrakcja podczas naszych zajęć. Bardzo chętnie wykorzystujemy środowisko App Inventor – pozwalające na tworzenie gier, które możemy instalować na smartfonach i tabletach.

  • °  Scratch – duszki, pętle, zmienne, proste gry
  • °  AppInventor – proste aplikacje dla systemu Android
  • °  Small Basic – podstawy składni, biblioteka Graphics
  • °  Window, instrukcje warunkowe, pętle, zdarzenia
  • °  GDevelop – tworzenie rozwiniętych gier z wykorzystaniem różnych komponentów

ZAKRES PROGRAMU:

Podstawy programowania opartego o zdarzenia na przykładzie prostych gier stworzonych w środowisku GDevelop

Poznanie i wykorzystanie idei programowania komponentowego podczas tworzenia gier na urządzenia mobilne w środowisku App Inwertor

Nauka budowania algorytmów na podstawie tworzenia budowli w środowisku Minecraft Education

Small Basic – tworzenie interaktywnych gier wykorzystujących znajomosc zagadnień związanych z liczbami pseudolosowymi

Enter 2 

Jest to grupa kontynuacyjna dla uczniów, którzy ukończyli kurs na poziomie Enter 1. Zdobytą wcześniej wiedzę wykorzystujemy – poznając kolejne języki i narzędzia programistyczne. Główny nacisk kładziemy na narzędzia profesjonalne, wykorzystywane przez profesjonalnych programistów. Dlatego uczymy dzieci języków takich jak Python, czy JavaScript. Oprócz tworzenia gier, dzieci poznają podstawy tworzenia stron internetowych. Zależy nam na tym, aby dzieci podczas kursu poznały ideę programowania obiektowego – która jest pomocna w tworzeniu dużych projektów i wykorzystywana niezależnie od języka, w jakim pracują nasi uczniowie.

Cennik

  • 10 opłat (miesięcznie) – 219.00 zł
  • 2 opłaty ( semestralnie ) –  1050.00 zł
  • 15% prowizji za polecenie oraz drugi kurs

Certifications – NCCPT, CPR/AED

Priscilla is a pediatrician and an education entrepreneur.

In particular, she is interested in integrating her work in health and education through designing and implementing interventions addressing adverse childhood experiences. 

Prior to entering medical school, she ran an afterschool program in Boston and taught 4th and 5th grade science at the Harker School.

Jenna earned her BA in Biology with Spanish Citation at Harvard University and her MD at University of California, San Francisco (UCSF).  She also completed her pediatrics training in the UCSF/PLUS Pediatrics Residency. Jenna also serves as an active board member of Start-Up: Education.