PASCAL

Pascal (6 – 7 lat)


ROK 1 – ZAKRES PROGRAMU:

Czy między liczbami są liczby?
Zadania na myślenie logiczne i proste działania na liczbach naturalnych
Figury geometryczne – porównania figur geometrycznych oraz tworzenie figur przy użyciu innych figur geometrycznych, zagadnienie symetrii, powierzchnia, obwód Liczby pierwsze, Wielkie liczby , Liczby trójkątne i kwadratowe, Ciągi
Ułamki zwykłe – nazywanie i porównywanie ułamków
Iteracje
Parzystość
Zbiory – zbiory łączne i rozłączne, szukanie części wspólnej
Nierówności liczbowe
Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa – pojęcie szansy zdarzenia
Kombinatoryka (tworzenie maksymalnej liczby kombinacji z podanych kolorów/ liczb itd., dowody)
Tworzenie planów pomieszczeń (użycie różnych miar i badanie relacji między przedmiotami)

ROK 2 – ZAKRES PROGRAMU:

Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych
Geometria – wielokąty, przyległość figur, figury 3D, pole, obwód, objętość, kąty, transformacje figur (rotacje, przesunięcia itd.), ćwiczenia wyobraźni przestrzennej

Wstęp do programowania
Algebra, liczby naturalne, liczby ujemne, mnożenie, dzielenie
Ułamki zwykłe – dodawanie ułamków Nieskończoność
Kolejność zdarzeń i operacji matematycznych, czas
Analiza danych (badania, ankiety, analiza wyników, graficzne ilustracje wyników, pojęciaśredniej, mediany) i przewidywanie wyników na podstawie dostępnych informacji, prawdopodobieństwo
Operacje na pieniądzach
Kombinatoryka – kontynuacja
Matematyczne origami

Cennik

  • 10 opłat (miesięcznie) – 219.00 zł
  • 2 opłaty ( semestralnie ) –  1050.00 zł
  • 15% prowizji za polecenie oraz drugi kurs

Certifications – NCCPT, CPR/AED

Priscilla is a pediatrician and an education entrepreneur.

In particular, she is interested in integrating her work in health and education through designing and implementing interventions addressing adverse childhood experiences. 

Prior to entering medical school, she ran an afterschool program in Boston and taught 4th and 5th grade science at the Harker School.

Jenna earned her BA in Biology with Spanish Citation at Harvard University and her MD at University of California, San Francisco (UCSF).  She also completed her pediatrics training in the UCSF/PLUS Pediatrics Residency. Jenna also serves as an active board member of Start-Up: Education.