KROK II

Koncentracja


Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat na warsztaty z koncentracji uwagi.

Koncentracja, to proces polegający na skupieniu, skierowaniu określonej myśli, zagadnieniu, wydarzeniu, sytuacji czy zjawisku i utrzymywaniu w czasie.

W dzisiejszym świecie wszyscy zauważamy ogromny problem związany z koncentracją uwagi szczególnie u dzieci i młodzieży. Koncentracja idzie w parze z cierpliwością, z umiejętnością czekania. Natomiast dzieci przyzwyczajone do szybkich zmian bodźców, wywołanych m.in. przez gry komputerowe czy telewizję (zwłaszcza reklamy), nie potrafią dłużej skupić się na zadaniu, przez co szybko następuje u nich zniechęcenie i rezygnacja. Skutkiem tego są oczywiście problemy w nauce i niechęć do szkoły.

Istnieje jeszcze wiele innych czynników powodujących problemy z koncentracją uwagi, takich jak: stres, brak zaspokojenia podstawowych potrzeb psychicznych dziecka, hałas, bałagan, brak harmonogramu i codziennych działań nawykowych, nieodpowiednia ilość snu czy niewłaściwe odżywianie.

PROGRAM WARSZTATÓW:

– zadania logiczne na koncentrację uwagi o różnym stopniu trudności

– techniki pamięciowe

– ćwiczenia pamięci krótko i długotrwałej

– ćwiczenia synchronizujące obie półkule mózgowe

– ćwiczenia kinezjologiczne

– mnemotechniki

CEL WARSZTATÓW:

– zapoznanie dzieci i rodziców z podstawowymi technikami koncentrującymi uwagę

– uświadomienie dzieciom konieczności stosowania ćwiczeń koncentrujących uwagę podczas uczenia się i zapamiętywania

– ćwiczenie u dzieci nawyków związanych z koncentracją uwagi

– utrwalanie u dzieci umiejętności radzenia sobie z dekoncentracją uwagi – zaznajomienie dzieci i rodziców z nowoczesnymi metodami nauczania

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:

12 spotkań po 1,5 godz. (18 godz.)

Cennik

  • 420 zł/os. (możliwość rozłożenia na 3 raty miesięczne) 

Edukator, neurodydaktyk oraz trener biznesu

Właścicielka Centrum Edukacyjnego EDUVO,  a także certyfikowany trener programów „Oto JA” oraz „JA czyli Kto”.  W swojej wieloletniej pracy edukacyjnej towarzyszyła dzieciom i młodzieży w ich rozwoju. Obecnie podejmuje wyzwanie pracy z najmłodszymi w zakresie kompetencji miękkich oraz emocji. Wychodzi poza szablony edukacji systemowej wdrażając do pracy metodykę opartą na najnowszych badaniach nad pracą mózgu oraz empatii.

W pracy skoncentrowana na własnym rozwoju, a także realizacji celów zgodnych z misją i strategią firmy. Prywatnie – szczęśliwa żona oraz mama 19-letniej córki. Pasjonatka podróży i pływania.