blog images

WARSZTATY KONCENTRACJI UWAGI

  • dla dzieci 8-12 lat
  • 0000-00-00
  • 0000-00-00

TRENING KONCENTRACJI UWAGI DLA DZIECI '

Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat na warsztaty z koncentracji uwagi.

Obecnie prowadzimy nabór do II grupy (środa, godz. 17:30-19:10). Zajecia planujemy rozpocząć od 16.01.2019. 

Koncentracja, to proces polegający na skupieniu, skierowaniu określonej myśli, zagadnieniu, wydarzeniu, sytuacji czy zjawisku i utrzymywaniu w czasie.

W dzisiejszym świecie wszyscy zauważamy ogromny problem związany z koncentracją uwagi szczególnie u dzieci i młodzieży. Koncentracja idzie w parze z cierpliwością, z umiejętnością czekania. Natomiast dzieci przyzwyczajone do szybkich zmian bodźców, wywołanych m.in. przez gry komputerowe czy telewizję (zwłaszcza reklamy), nie potrafią dłużej skupić się na zadaniu, przez co szybko następuje u nich zniechęcenie i rezygnacja. Skutkiem tego są oczywiście problemy w nauce i niechęć do szkoły.

Istnieje jeszcze wiele innych czynników powodujących problemy z koncentracją uwagi, takich jak: stres, brak zaspokojenia podstawowych potrzeb psychicznych dziecka, hałas, bałagan, brak harmonogramu i codziennych działań nawykowych, nieodpowiednia ilość snu czy niewłaściwe odżywianie.

 

PROGRAM WARSZTATÓW:

- zadania logiczne na koncentrację uwagi o różnym stopniu trudności

- techniki pamięciowe

- ćwiczenia pamięci krótko i długotrwałej

- ćwiczenia synchronizujące obie półkule mózgowe

- nauka żonglowania

- praca zmysłami – z zapachem, kolorem, smakiem i muzyką

- gry zręcznościowe

- techniki relaksacyjne

- ćwiczenia oddechowe

 

CEL WARSZTATÓW:

- zapoznanie dzieci i rodziców z podstawowymi technikami koncentrującymi uwagę - uświadomienie dzieciom konieczności stosowania ćwiczeń koncentrujących uwagę podczas uczenia się i zapamiętywania

- ćwiczenie u dzieci nawyków związanych z koncentracją uwagi

- utrwalanie u dzieci umiejętności radzenia sobie z dekoncentracją uwagi - zaznajomienie dzieci i rodziców z nowoczesnymi metodami nauczania

 

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:

12 spotkań po 1,5 godz. (18 godz.)

 

KOSZT WARSZTATÓW:

420 zł/os., w cenę wliczony jest pakiet ćwiczeń (warsztat - 35 zł/os.)

Opłaty:
I opłata do 14-01-2018 (140,00 zł)
II opłata do 14-02-2019 (140,00 zł)
III opłata do 14-03-2019 (140,00 zł)

 

PROWADZĄCA - mgr Jolanta Kozeracka - słuchaczka studiów podyplomowych Neurodydaktyka, szkoleniowiec, nauczyciel mianowany, pedagog, polonista, właścicielka Centrum Edukacyjnego EDUVO