blog images

STRATEGIE UCZENIA SIĘ

  • dla dzieci 4-5 lat
  • 2019-02-27
  • 2019-05-15

Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat na cykl warsztatów. 

Obecnie prowadzimy nabór do grupy (środa, godz. 17:30-19:10). Zajecia planujemy rozpocząć od 27.02.2019. 

 

ODPOWIEMY NA PYTANIA:
Jak prawidłowo obchodzić się z mózgiem?
Jak zmotywować się do nauki ?
Jak zorganizować proces nauki?
Jak poprawić koncentrację?
Jak wzmocnić proces zapamiętywania ?
Jak skutecznie notować ?
Jak tworzyć kreatywne wizualizacje?
Jak aktywnie powtarzać materiał?
Jak radzić sobie ze stresem?

A przede wszystkim:
Jak się uczyć się z przyjemnością?

WDROŻYMY
Łańcuchową Metodę Skojarzeń
Mapy myśli
Metodę zakładkową
Ćwiczenia kinezjologiczne
Mnemotechniki
Techniki ćwiczenia pamięci
System Cyfrowo- Literowy
Zakładki liczbowe
Słowa-klucze
Teorię inteligencji wielorakiej

EFEKTEM ZAJĘĆ JEST:
Poprawa umiejętności szkolnych
Wzmocnienie poczucia wartości
Poprawa spostrzegawczości, zapamiętywania ,koncentracji
Zdobycie umiejętności wyrażania własnego zdania w granicach nienaruszających praw innych osób
Zdobycie umiejętności dobrego komunikowania się z innymi oraz radzenie sobie se stresem

 

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:

16 spotkań po 1,5 godz. (21 godz.)

 

KOSZT WARSZTATÓW:  560 zł/os.

Opłaty:
I opłata do 22-02-2018 (140,00 zł)
II opłata do 22-03-2019 (140,00 zł)
III opłata do 22-04-2019 (140,00 zł)

IV opłata do 10-05-2019 (140,00 zł)

 

PROWADZĄCA - mgr Jolanta Kozeracka - słuchaczka studiów podyplomowych Neurodydaktyka, szkoleniowiec, nauczyciel mianowany, pedagog, edukator, właścicielka Centrum Edukacyjnego EDUVO