blog images

STRATEGIE UCZENIA SIĘ

  • dla dzieci 4-5 lat
  • 2019-02-27
  • 2019-05-15

Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat na cykl warsztatów od września 2019 roku!

ODPOWIEMY NA PYTANIA:
Jak prawidłowo obchodzić się z mózgiem?
Jak zmotywować się do nauki ?
Jak zorganizować proces nauki?
Jak poprawić koncentrację?
Jak wzmocnić proces zapamiętywania ?
Jak skutecznie notować ?
Jak tworzyć kreatywne wizualizacje?
Jak aktywnie powtarzać materiał?
Jak radzić sobie ze stresem?

A przede wszystkim:
Jak się uczyć się z przyjemnością?

WDROŻYMY
Łańcuchową Metodę Skojarzeń
Mapy myśli
Metodę zakładkową
Ćwiczenia kinezjologiczne
Mnemotechniki
Techniki ćwiczenia pamięci
System Cyfrowo- Literowy
Zakładki liczbowe
Słowa-klucze
Teorię inteligencji wielorakiej

EFEKTEM ZAJĘĆ JEST:
Poprawa umiejętności szkolnych
Wzmocnienie poczucia wartości
Poprawa spostrzegawczości, zapamiętywania ,koncentracji
Zdobycie umiejętności wyrażania własnego zdania w granicach nienaruszających praw innych osób
Zdobycie umiejętności dobrego komunikowania się z innymi oraz radzenie sobie se stresem

 

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:

16 spotkań po 1,5 godz. (21 godz.)

KOSZT WARSZTATÓW:  560 zł/os.

Możliwość rozłożenia na raty miesięczne.

 

PROWADZĄCA - mgr Jolanta Kozeracka - słuchaczka studiów podyplomowych Neurodydaktyka, edukator, szkoleniowiec, nauczyciel mianowany, pedagog, właścicielka Centrum Edukacyjnego EDUVO w Gdyni.